logo

Detail novinky


Vloženo: 08.04.2020

 

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020  A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH

 

 1. Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma:
 1. soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
 2. poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.
 1. Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
 2. Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020 nepoužije vyjma případu, kdy
 1. bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
 2. počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného družstva do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu; a
 3. ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že z tohoto důvodu bude příslušný počet družstev sestupovat.
 1. Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.
 2. Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se odvozuje z pořadí ke dni ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká družstev umístěných od prvního místa včetně.
 3. Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020, ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.
 4. Z předkol poháru FAČR postupují stejná družstva jako v soutěžním ročníku 2019/2020.
 5. Výše kompenzačních poplatků podle § 33 se pro soutěžní ročník 2020/2021 snižuje na ½.
 6. Výše kompenzačních poplatků stanovených v Rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021 nesmí být vyšší než ½ výše stanovené pro soutěžní ročník 2019/2020.
 7. Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020.
 8. Pro losovací aktiv soutěžního ročníku 2020/2021 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví nejzazší termín 15.08.2020.
 9. Semifinálová a finálové utkání poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020 se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
 10. Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

TOP 5 STŘELCŮPŘÍŠTÍ UTKÁNÍ:

V dohledné době není naplánováno další utkání...JSME I NA FACEBOOKU